Praktijkvoorbeelden uit ColorTALLY laten zien wat mogelijk is. Om de grafieken juist te kunnen lezen eerst even dit:

  • Alle grafieken zijn gebaseerd op werkelijke productie metingen.
  • Voor elk voorbeeld geeft de bovenste grafiek het resultaat weer van een niet geoptimaliseerd productieproces, de onderste grafiek geeft de situatie weer nadat werd ingegrepen.
  • Elk punt op de grafiek geeft de meetdata van een bepaalde kleur voor een bepaalde job weer.
  • De zwarte horizontale lijn is de ideaal te behalen referentie.
  • De oranje/rode horizontale lijnen geven de toegelaten toleranties aan.
  • De X-as geeft het aantal jobs over een welbepaalde periode weer.

35% minder steltijd omdat je de werkelijke gemiddelde densiteit opvolgt.

ColorTALLY Density 01 Before

ColorTALLY Density 02 After 

ColorTALLY laat de gemiddelde densiteit zien van verschillende orders. Elke kleur (CMYK) wijkt sterk af van de referentiedensiteit. Ook de verschillende kleuren onderling wijken sterk af. De drukkerij heeft duidelijkere afspraken gemaakt over de start-densiteit en er werd opleiding en productiebegeleiding voorzien.

Niet enkel de steltijden verminderden met 35%, maar ook de kleurconsistentie tussen verschillende orders verbeterde sterk.


Geen dure ‘fingerprints’ en druktesten. Corrigeer punttoename op basis van statistische gegevens.

ColorTALLY Dotgain 01 Before

ColorTALLY Dotgain 02 After

ColorTALLY laat de gemiddelde dotgain-variaties zien over een bepaalde periode. Doorgaans worden dure druktesten uitgevoerd om dotgain correcties door te voeren Dit zijn altijd momentopnames die geen rekening houden met druktechnische variaties van het proces over een langere periode. Door de statistische data in ColorTALLY te gebruiken kan je dotgain aanpassen in functie van typische proces variaties.

De verbeteringen zijn realistischer en … er is geen perstijd verloren gegaan aan dure testen.


ColorTALLY geeft inzicht in de werkelijke inschiet en steltijd. 

 

ColorTALLY MakeReady 01 Before 

 ColorTALLY MakeReady 02 After

Inzicht krijgen in de werkelijke inschiet is niet altijd even makkelijk. Grote verschillen in inschiet kosten de drukkerij onnodig veel geld, terwijl er hier toch verschillende jobs met een aanvaardbare inschiet geproduceerd werden (zie de punten onder de oranje tolerantie lijn). ColorTALLY helpt je de werkelijke inschiet in kaart te brengen, afspraken te maken omtrent de juiste startdensiteit en punttoename en de gemaakte afspraken te monitoren.

Inschiet vermindert, steltijden verkorten en de productiviteit stijgt.


Links-rechts verschillen identificeren en inktrollen afstellen op basis van statistische gegevens uit ColorTALLY.

 

ColorTALLY inkrollers 01 Before

 ColorTALLY inkrollers 02 After

Wanneer links-rechts kleurverschil wordt vastgesteld, is het juister om de ingrepen op basis van statistische gegevens over een langere periode uit te voeren. De keuze van ink-unit en de grootte van de aanpassing zal juister zijn omdat deze rekening houdt met statistische gemiddelden.

Je hebt kortere onderhoudstijden en de productiviteit verhoogt dankzij minder pers-stilstand.